‘Sinir Sistemi’ Kategori Arşivi

Yirminci yüzyılın başlarında dünya nüfusunun% 4 kadarını  60 yaş ve daha yaşlı insanlar oluşturuyor. Asrımızda bu oranın% 17 e kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Günümüzde insan ömrünün uzaması ile paralel olarak yaşlı insanlara özgü olan hastalıklar-neyrodegenerativ hastalıklarda, yani beynin spesifik bölgelerindeki nöronların kaybı ile karakterize edilen bir grup patolojilerde artış gözleniyor. Bu hastalıkların en önemlisi-parkinson hastalığına […]

İsimler, tarihler, yerler… Bütün bir hayat sis perdesine bürünür. Alzheimer hastalığının çözümünde en önemli nokta hastalığın varlığını kabul etmektir. Çoğu insan kendisi ya da sevdikleri için bu yıkıcı hastalığı telaffuz etmekten kaçınır. Yıllardır belirti vermesine karşın görmezden gelmeyi tercih ederler. Ancak alzheimeri görmezden gelmek onun geri gitmesine neden olmaz. Alzheimer hastalığı bunamanın en yaygın biçimidir. […]

Dünya nüfusu giderek yaşlanıyor. Yaşlı nüfusun büyük ölçüde arttığının en önemli göstergesi 2008 yılında 65 ve dha üstü yaşlardaki insanların dünya toplam nüfusunun %7’sini oluşturduğu gerçeğidir. Bugun 500 milyondan fazla yaşlı insan yaşamaktadır. 2040 yılında bu rakam toplam nüfusun %15’i olacak ve sayı 1 milyar 400 binlere ulaşacaktır. Bu rakamların şaşırtıcı olmasının en önemli yönü […]

Alzhemier beynin bilişsel işlevlerini, hafızayı ve düşünme yeteneğini bozan, devamlılık gösteren ve yıpratıcı bir hastalıktır. Bunama görülmesinen en önemli nedenidir. 65 Yaş üstü nüfusta risk artmaya başlar ve 85 yaşını aşan insanların yarısı alzhemier hastalığına yakalanır. Yaşlanan nüfus ile birlikte önümüzdeki yıllarda pek çok ülkede hastalığın artması beklenmektedir. Alzhemier yaşlanmış olmanın kesin bir sonucu değildir […]

Genellikle çok yavaş bir biçimde başlayan parkinson hastalığı, uzun zaman belirti vermez. İlk görülen belirti sıklıkla elde ya da elin bir parmağında titremedir. Yazı yazarken kişinin yüzüne bir donukluk gelmesi, yazıların gittikçe küçülmeye başlaması bile aslında parkinson hastalığı için bir belirti olabilir. Parkinson hastalığının en önemli üç belirtisi vardır. Bu belirtiler hareketlerin yavaşlaması, kaslardaki sertlik […]

Parkinson hastalığının ayırtedici bulgularından biri olan kas sertliği kalıcı kas kasılmalarına zemin hazırlamaktadır. Kas sertliği aynı zamanda kas ağrısına sebep olabilmektedir. Sertleşmeyi azaltmak için gevşeme teknikleri, masaj, sıcak uygulama, eklem hareket açıklığı egzersizleri, yavaş ritmik rotasyon hareketleri faydalı olabilmektedir. Kalıcı kas sertliklerini engellemek için nazik eklem hareket açıklığı ve germe egzersizleri yapılmalıdır. Duruş bozukluğu ve […]

Otizmde dil ve konuşma becerileri yeterince gelişememektedir. Otistik çocuklarda değişik beceriler sıra ile ortaya çıkarılmalıdır. Konuşma ve dil becerisi verilmek istenen otistik bir çocukta öncelikle, oturma, göz iletişimine geçme, günlük hareketleri taklit edebilme yetenekleri gelişmiş olmalıdır. Bu becerileri hayatlarının değişik alanlarında sıklıkla kullanmaları gerekmektedir. Otizmde iletişim yetilerinin azlığı, kendi başlarına konuşmalarının olmaması ve konuşmayı bir […]

Epilepsi ya da halk arasında kullanılan isimleri ile sara / tutarık, yeni doğmuş bir bebekten yaşlı insanlara kadar tüm yaş gruplarını etkileyebilen farklı kaynaklanma nedenlerine sahip, farklı nöbetler oluşturan bir beyin rahatsızlığıdır. Dünya Sağlık Örgütü epilepsiyi epilepsiyi beyin nörpnlarının aşırı boşalmasına bağlı, tekrarlayan nöbetlere sahip, çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilen kronik beyin hastalığı olarak tanımlar. Uluslararası […]

Kekemeliği, akıcı konuşma bozukluklarından ayırt edebilecek tatmin edici objektif bir yöntem yoktur. Bu nedenle, kekemelik tanısının konması dinleyicinin/hekimin yargısına bağlıdır. Bu demektir ki, kekemelik tanısının konması için uygulanan herhangi bir değerlendirme, kontrol edilemeyen değişkenler nedeni ile hekimin yorumuna bağlı olacaktır. Esas problem, konuşmanın objektif değerlendirilmesi ile ilgili bir yaklaşımın kekemeliğin miktarının subjektif olarak değerlendirmesi ile […]

Normal konuşma sırasında da birçok duraksamalar olmaktadır. Konuşmacı, kekeme olsun veya olmasın bu duraksamalar olabilmektedir. Bu durum, akıcılık bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Her akıcılık bozukluğu, kekemelik olarak değerlendirilmemektedir. Kekemeliğin değerlendirilmesi ile ilgili bazı sorular akla gelmektedir. Kekemelik nasıl tanımlanır? Kekemeliğin ölçülebilen boyutları nelerdir? Normal konuşma dahil olmak üzere diğer akıcılık bozukluklarından nasıl ayırt edilebilir? Kekemeliği, tatmin […]

Bunama, bilinçte bir bozukluk olmamasına karşın, bilişle ilgili işlevlerde bozulma ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bunama ile etkilenen işlevler; zeka, öğrenme ve hafıza, dili kullanma, sorun çözme, yönelme ve algı, dikkat ve bunu toplama, kıyaslama ve sosyal yetilerdir. Yaşlılık belleğin fonksiyonlarında bozukluk yaratmaz, yaşlılığın sonucu ancak bunlarda yavaşlık görülmesidir. Bellek fonksiyonlarının yavaşlaması genç yaşlarda başlar. […]

İnsanlar vücut ve beyin fonksiyonlarının rahatsız edici duruma gelmesi ve bu durumu ortadan kaldırma amacı ile uyuşturucular ile tanışmaktadır. Uyuşturucular sinir sistemine etki ederek, kullanıcısının duygusal ve kimyasal dengesini zedeleyen, alışkanlığa neden olan, ekonomik durum ve çevre ile ilişkilerini zedeleyen maddelerdir. Uyuşturucuların pek çok çeşidi vardır. Afyon ve benzerleri, sinir sistemini uyaran kokain ve türevleri, […]

Uyku Bozukluklarının Tedavisinde en önemli adım uyku kalitesinin sağlanmasıdır. Uyku sorunu olan kişilerde bilinen psikolojik ya da fiziksel bir bozukluk yoksa kaliteyi sağlamaya yönelik önlemler ile sorun büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Herkesin bir uyku düzeni ve alışkanlığı olmalı ve buna mümkün olduğunca uyulmalıdır. Uykusuzluk çeken kişi sorunu ilk aşamada ilaçla çözmeye çalışmamalıdır. Geç yatılsa dahi […]

Karpal tünel sendromunda median sinirin uyardığı el bileği, el ve parmaklarda (başparmak, işaret ve orta parmaklarla yüzük parmağının yarısı) duysal ve sinirsel bozukluklara bağlı şikayetler gözlenir. Başlangıçta ellerde şişlik hissi gibi yeri çok belirlenemeyen şikayetler hissedilir. Şikayetler erken dönemlerde ara sıra ve sıklıkla uykudayken olmakta iken ilerleyen zamanlarda sıklığı artar. Eldeki şikayetlerin el ve el […]

Ağız ve Diş Sağlığı - Aile Planlaması - Anne & Çocuk Sağlığı - sağlık