‘İskelet Sistemi’ Kategori Arşivi

Uzun ve yorucu bir günün ardından, özellikle kendinizi çok zorlamışsanız kas ağrı ve krampları ile karşı karşıya kalırız. Nadiren endişe edilecek bir rahatsızlık olsa da oldukça acı verici vir deneyimdir. Kas krampları fazla hareketli kişileri etkileyebildiği gibi aşırı hareketsiz kişileri de etkiler. Kaslar gereksiz yere çekilmiş ve gerilmişse, spor sonrası ya da birdenbire sıcak bir […]

Vücudumuz büyük bir sistem. Kemiklerle deri arasında bulunan ve vücudun büyük bölümünü oluşturan kaslarla pek bilinmeyen bilgileri derledik: * Gövdemizde kaba bir hesapla 630 kadar kas vardır. Vücudun toplam ağırlığının erkek ve kadınlarda %40, bebeklerde %25’i kaslardan oluşur. * 50 yaşından sonra kaslar yitirilmeye başlanır ve her 10 yılda kasların %10’u kaybedilebilir.

Çocuklarda boy kısalığı, toplam nüfusun yüzde beşini etkilemektedir. Bu istatiksel bir veridir ve bunun birincil sağlık riski olduğu anlamına gelmez. Ancak boy uzamamasının nedeni altta yatan bir sağlık problemi olabilir. Boy kısalığının çocukta herşeyden önce benlik saygısını etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle açık bilgiler vererek ve güven sağlayarak yaklaşılmalıdır. Boy kısalığı genellikle genetik faktörlerden kaynaklanır. Kısa […]

Bacaklarda oluşan gece krampları son derece acı veren bir durumdur. Yapılan araştırmalar erişkin nüfusun yüzde altmışının gece krampları tecrübesi yaşadığını göstermektedir. Senaryo genellikle aynıdır. Uykudan uyandıracak şiddette bir ağrı ve kasılma bir kaç dakika devam eder ve tekrar uykuya dalmayı güçleştirecek bir ağrı ile devam eder. Gece kramplarından kaçınmak için özellikle akşam saatlerinde uzun saatler […]

Pilates düşük etkili esneklik ve kas dayanıklığı egzersizlerinden oluşur. Hareketler kendi içinde ilerleme gösterir. Tedavi amaçlı olarak fizyoterapistler tarafından bir süredir önerilen bir egzersiz programı olan pilates Almanya’da doğmuştur. Joseph H. Pilates çocukluk yıllarında geçirdiği astım, rikets ve romatizma hastalıkları nedeniyle güçsüz kalan kaslarını geliştirmek için bu yöntemi kullanmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda egzersizleri geliştirdi ve […]

Kalça protezi uygulanan bir hastada gerek ameliyat sonrası gerekse taburcu olunduktan sonra bazı sorunlar gelişebilir. Aşağıda özetlenen komplikasyonların varlığı ciddi bir soruna işaret ettiğinden derhal hastaneye başvurulması şarttır. Kalça protezi uygulamasından sonra protezin yerinden çıktığını gösteren ve artan ağrı, bacakta kısalık, dışa ya da içe doğru oluşan anormal dönme, hareketlerde zorluk,

Rice tedavisi dinlenme, buz uygulaması, kompres ve yükseltmeden oluşan bir burkulma tedavisidir. Bir çok travmatik yaralanmada yararlanılan bir uygulamadır. Burkulan bileğin şişmesi daha fazla hasara neden olmamak için hareketsizliğe sevk eden bir vücut savunmasıdır. şişmenin varlığı özellikle ayak bileklerinde yürüteç, koltuk değneği gibi kullanımları gerektirebilir. Rice tedavisinin ilk adımı hareketleri kısıtlamaktır. Hareket arttıkça yaralanmanın kötü […]

Dünyada en sık görülen eklem hastalığı olan osteoartroz, önemli fonksiyon kayıplarına neden olarak yaşam kalitesini bozar. Osteoartroz hareketli eklemlerin eklem kıkırdağının bozulması, eklem yüzeyi ve kenarlarında yeni kemik oluşumları ile karakterize iltihapsız bir hastalık olarak tanımlanır. Osteoartozda risk faktörlerini sıralarsak;

Romatoid artrit, eklem kapsülleri ve içindeki sıvıları tutan devamlılık gösteren, kaynağı kesin olarak bilinmeyen, yangısal ve bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktır. İnsan hayatının süresini ve kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Romatoid artrit tüm dünyanın yüzde birinde görülmektedir ve rahatsızlığa yakalananların ömrünü ortalama 3-10 yıl düşürür. Nedeni tam oalrak bilinmemekle birlikte genetik eğilim, yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, […]

Omurganın yanlara doğru eğriliğidir. Bedende duruş bozukluğuna neden olduğu gibi ilerleyen zamanlarda kalp ve akciğerle ilgili sorunlara neden olabilir. Akciğer enfeksiyonları, akciğere bağlı yüksek tansiyon, oksijen azlığı ve yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği neden olduğu sorunlardan en önemlileridir. Ayrıca bazı psikolojik problemlere ve görünüm sıkıntılarına da sebep olmaktadır.

Kemik bütünlüğünün korunmasında kalıtım, hormonal sistem, beslenme şekli, genel hayat tarzı ve kemiklere olan yüklenme önem taşımaktadır. Osteoporoz toplumda sıklıkla görülen, tedavisi ekonomik bakımdan yük getiren, zaman alan bir rahatsızlıktır. Bu yüzden öncelikle hastalık oluşmadan önce korunma yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Osteoporoz oluşumunda bazı insanlar diğerlerine göre daha fazla risk altındadır. Bu kişilerde var olan […]

İç veya dış kuvvetlerin etkisi ile kemikte meydana gelen ayrılmaya, bu ayrılma sonucu kemiğin fiziksel tümlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırık sadece kemiği değil, kemiği saran deri, kas, sinirler, lifler, damarlar ve yakınında bulunan uzuvları da etkilediğinden tıbbiolarak bir hastalık olarak anılır. Kırıklar oluşum şekline göre değişik sınıflara ayrılırlar. Kemik üstlerine yapışık olan kas ve bağların […]

Osteoporoz, kemik mineral içeriği ve organik matriksinin eşit oranda azalmasıyla gelişen düşük kemik kütlesi ile mikromimarisindeki bozulma sonucu kemik kalitesinde azalma ve kırılganlığında artışa yol açan metabolik ve sistemik bir hastalıktır. Son yapılan çalışmalarda osteoporoz teşhisinde Çifte enerjili X ışını absorpsiyometrisi kullanımı kabul edilmiş ve belirli değerlere göre tanılama yapılmaktadır. Bu değerlere göre genç yetişkinlerde […]

Kırık ya da çıkık gibi bir nedenle vücudunda alçı uygulaması yapılan kişilerin dikkat etmekle yükümlü olduğu bazı kurallar vardır. Alçı kurumadan üzerine ağırlık verilmesi, alçının formunun bozulmasına dolayısıyla kırığın hatalı kaynamasına neden olabilir. Aynı şekilde ıslanma da benzer sonuçlara yol açabileceğinden banyo ya da kişisel temizlik esnasında su geçirmeyen koruyucu torbalar kullanılmalıdır. Alçıyı bozabilecek her […]

Kırık ve vücutta oluşan travmaların ortak özellikleri vardır. Bu belirtiler tek başına bir vakanın kırık mı yoksa travma mı olduğunu belli etmez. Travma ve Kırığın ortak belirti ve bulguları şunlardır: Ağrı ve duyarlılık: Tüm travma ve kırıklarda ağrı görülür ancak kırıklardaki ağrı daha fazladır. Özellikle kırılma anında ani ve çok şiddetli bir ağrı bulunmaktadır. Kan […]

Mekanik bel ağrısı, fiziksel etkinliklerle çoğalıp, dinlenme ile azalan, genellikle vucudun fazla kullanılması, hasar alma ve şeklinin bozulması nedeniyle meydana gelen bel ağrılarını anlatan bir terimdir. Mekanik bel ağrısı genellikle bel bölgesi kasları, kas lifleri ve eklem bağlarının aşırı zorlanması ya da sinirsel gerginlikler nedeniyle gelişir. Mekanik bel ağrıları genellikle omurganın alt bölümünü etkiler, ağrı […]

Kemik erimesinde hastanın rehabilitasyonu yani ruh ve beden sağlığı bakımından yeniden iş görebilir ve toplum içinde yaşamaya uygun bir birey haline getirilmesinde amaçlananlar, hastanın acılarının giderilmesi, fiziksel sorunlarının ortadan kaldıırlmaya çalışılması ve kalıcı hasarlara uğramasının engellenmesidir. Fizik tedavi hastalıkların meydana getirsiği şikayetleri azaltma ve hastalığın ilerleyişinin yavaşlatmaya yöneliktir. Kemik erimesinde bulunan kemik yoğunluğunun azalması, kırılganlaşması, […]

Karpal tünel sendromunda median sinirin uyardığı el bileği, el ve parmaklarda (başparmak, işaret ve orta parmaklarla yüzük parmağının yarısı) duysal ve sinirsel bozukluklara bağlı şikayetler gözlenir. Başlangıçta ellerde şişlik hissi gibi yeri çok belirlenemeyen şikayetler hissedilir. Şikayetler erken dönemlerde ara sıra ve sıklıkla uykudayken olmakta iken ilerleyen zamanlarda sıklığı artar. Eldeki şikayetlerin el ve el […]

Kronik ağrı ile fiziksel aktivitelerin azalması arasındaki ilişki olduğu çok uzun yıllardır bilinen bir durumdur. Ağrı yakınmasının süresi, şiddeti ve ağrının konumu hareket kısıtlanması ile yakından ilişkilidir. Kronik bel ağrısının şiddeti, kişilerin yeti yitimi ve yaşam kaliteleri için önemli belirleyicidir. Ağrının yeti yitimi ve yaşam kalitesindeki herhangi bir alana olan etkisi ağrı şiddetinden çok ağrıyı […]

Yaşlanma ile birlikte, yürüme yeteneğinde, fonksiyonel performansta, kas kuvvetinde ve duruşu kontrolde azalmalar görülür. Bu sebeplerden dolayı yaşlılar hiç olmayacak bir yerde bile düşebilirler. Yaşlılar arasında düşmeler; fiziksel zayıflıklarla, ciddi psikososyal problemlerle (yaşam kalitesi üzerindeki negatif etki) ve en önemlisi de bir tehlikeyi atlatıp yaşamayla ilişkili olduğundan çok büyük sosyal problemlere yol açabilir. Yaşlı bireylerde […]

Süreğen bel ağrısı, gelişmekte olan ülkelerde nezleden sonra en çok doktora başvurma nedenidir ve mesai kaybına sebep olmaktadır. Son yıllarda artan teşhis, tedavi ve iş kaybı ve ekonomik kayıplar sebebiyle yakalanmadan önce koruyucu sağlık tedbirleri alınmasının şart olduğu bir rahatsızlıktır. Kronik bel ağrısı, ilk çağlardan beri çok rastlanan şikayetlerden biri olmakla beraber,sanayileşme ile birlikte, neden […]

Kalça protezi ameliyatı, kalça ekleminin hasar alması sonucu uzun süreli, cerrahi girişimsiz koruyucu tedaviye cevap vermeyen, ciddi kalça ağrısı ve işlev yitiminin olduğu durumlarda gerçekleştirilen kalça ekleminin yeniden yapılandırılması işlemidir, kalça artroplastisi olarak da adlandırılmaktadır. Kalça protezi, eklem yüzlerini oluşturan kıkırdak ve kemik dokularının çıkarılmasından sonra, eklemi yeniden oluşturmak için çıkarılan kemik ve kıkırdak dokularının […]

Huzursuz Bacak Sendromu; günün ilerleyen saatleri ile artış gösteren, hareket etmeyle düzgünleşen, dinlenme anlarında kötüye giden, daha çok bacaklarda ve kollarda uyuşma ve ağrı görülen bir rahatsızlıktır. Hastalık etkileri genelde bacaklarda, ender olarak kollarda, iki taraflı, simetrik, büyük oranla geceleri oluşur ve uzun süreli hareket etmeme durumunda kötüleşip, hareketle düzelir.

Kemik sağlığı, kemiklerin protein yapısı ve mineralizasyon bakımından yeterliliği yanısıra biyolojik yenilenme döngüsünün sürdürülmesi olarak adlandırılır. İskelet sistemi kortikal ve trabeküler kemiklerden oluşur. İki kemik tipinin de sağlığını muhafaza etmesi kemik dokusundaki süreçle alakalıdır. Kalsiyum kemiklerin sağlamlığından sorumludur ve ayrıca kalsiyum deposudur. D Vitamini Eksikliği ve Sonuçları:

Osteoporoz, düşük kemik yoğunluğu ve kemik dokusunun mikromimari yapısının bozulması sonucu, kemik kırılganlığında ve kırıklarda artma ile belirgin bir kas-iskelet hastalığıdır. 2000 yılının ilk Osteoporoz Konsensus Konferansı’nda ise kırık riskinin artışına elverişlilik oluşturan kemik gücü kaybı ile karakterize kas-iskelet sistemi bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Kemik gücü, kemik yoğunluğu (miktarı) ve kemik kalitesinin bileşimini yansıtır. Osteoporoz Tipleri […]

Ağız ve Diş Sağlığı - Aile Planlaması - Anne & Çocuk Sağlığı - sağlık