‘Çocuk Hastalıkları’ Kategori Arşivi

Çocuklarda boy kısalığı, toplam nüfusun yüzde beşini etkilemektedir. Bu istatiksel bir veridir ve bunun birincil sağlık riski olduğu anlamına gelmez. Ancak boy uzamamasının nedeni altta yatan bir sağlık problemi olabilir. Boy kısalığının çocukta herşeyden önce benlik saygısını etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle açık bilgiler vererek ve güven sağlayarak yaklaşılmalıdır. Boy kısalığı genellikle genetik faktörlerden kaynaklanır. Kısa […]

Rota virüsü özellikle 2 yaşına kadar olan bebekleri etkileyen ve enfeksiyona neden olan bir virüstür. Şiddetli ishal, kusma ve yüksek ateşe neden olan bu virüs incebağırsaklara yerleşerek hastalık yapmakta ve ciddi sıvı kayıpları, böbrek yetmezlikleri ve hatta ölümlerle sonuçlanan ağır tablolara neden olmaktadır. 5 yaşına kadar neredeyse tüm çocukların virüsü aldığı bilinmekte ve yılda 2 […]

İshal, bağırsaktaki hareketlerin artması, besinlerin emilinin azalması ve bağırsak içi salgılarının artmasıyla dışkının miktarının, gnlük dışkı sayısının artması ve kıvamının bozularak yumuşaması olarak tanımlanmaktadır. Bir bebek günde üçten fazla yumuşak kıvamlı dışkılıyorsa ishal olarak kabul edilir. Kıvamı bozuk olmayan sık dışkılama ishal değildir. Anne sütü ile beslenen bebekler çok fazla dışkılayabilir. Bu normaldir. Bebeğin yenidoğan […]

Asperger sendromu sosyal uyum ve çevreyle iletişim kurma güçlüğü, ilgi alanlarının sınırlı olmasıyla belirgin bir rahatsızlıktır. Asperger sendromlu çocuklarda otistik çocuklara benzer bir tablo görülmektedir. Dil ve zeka gelişimi yaşıtları olan çocuklarla fark göstermeyen bu çocuklarda sosyal ilişkileri zedeleyen tekrarlayıcı davranışlar görülür. Sıklıkla erkek çocuklarda görülen bu sendrom neticesinde belirli bir ilgiye yoğunlaşan çocuk o […]

Otistik çocuklar sınırlı becerilere sahip olsa da özel bazı alanlarda şaşırtıcı derece yeteneklere sahiptir. Konuşmaya başlamadan şarkı söyleyen, müzik aletlerini başarılı derece kullanan, matematik yeteneği aşırı derecede olan pek çok otistik çocuk vardır. Otistik çocuğa sahip aileler çocukların bazı alanlarda hayrete düşürecek yeteneklerine şahit olmaktadır. Otistik çocukların en önemli yeteneği sayılarla ilgilidir. Zihinden yapılması çok […]

Otistik çocukların da diğer çocuklar gibi kendi gereksinimlerini karşılayabilir durumda olmaları önemlidir. Otistik çocuğun engeline zıt olmayacak kişisel bakım becerileri incelenerek küçük yaştan itibaren öğretilmelidir. Özbakım becerilerine tuvalet eğitimi, beslenme, kişisel temizlik ve giyinip soyunma faaliyetleri girer. Bu becerilerin verilmesinin amacı, çocuğun bunları kazanarak bir ölçüde bağımsız bir hayat sürmesi, özgüvenini arttırmasıdır. Kendi davranışlarını denetleyebilen […]

Otizmde dil ve konuşma becerileri yeterince gelişememektedir. Otistik çocuklarda değişik beceriler sıra ile ortaya çıkarılmalıdır. Konuşma ve dil becerisi verilmek istenen otistik bir çocukta öncelikle, oturma, göz iletişimine geçme, günlük hareketleri taklit edebilme yetenekleri gelişmiş olmalıdır. Bu becerileri hayatlarının değişik alanlarında sıklıkla kullanmaları gerekmektedir. Otizmde iletişim yetilerinin azlığı, kendi başlarına konuşmalarının olmaması ve konuşmayı bir […]

Ana hedefi down sendromlu açısından riskli gebelikleri ayıklamak olan bir tarama testidir. Üçlü testten daha yenidir, gebeliğin daha erken dönemlerinde uygulanabilme avantajına sahiptir ve daha güvenilir bir testtir. Üçlü testin yerini almaktadır. Testin dört parametresi vardır. Gebelik yaşı, beta HCG oranı, plasma protein (PAPP-A), bebek ense kalınlığı ölçümü. Bu dört değişkenden, testin uygulandığı gebelikteki down […]

Ağız ile ilgili kötü alışkanlıklar; genellikle parmak emme, emzik emme, dudak ya da dil emme, tırnak yeme, bruksizim(diş sıkma ve gıcırdatma), ağızdan solunum gibi alışkanlıklardır. Emme duygusu yeni doğanda doğal bir refleks olarak kabul edilir, çocuk kendini mutlu hisseder. Parmak emme yeni doğanlarda doğal olarak kabul edilmekle birlikte iki yaşında bitirilmesi gereklidir. Genellikle 5 yaşın […]

Bebekler, ihtiyaçlarını ağlayarak anlatur. Bebek, gereksinimleri düzgün aralıklarla karşılandıkça, beklemeyi öğrenir ve daha az şiddette ağlayarak anneyi yanına çağırır. Bebeğin tepkilerine duyarlılık kazanan anneler, zamanla ağlamanın, niteliğinden bebeğin altının ıslandığını, acıktığını, kucağa alınmak istediğini anlayabilirler. Bebeğin fiziksel gereksinimini belirleyen anne onu uygun şekilde rahatlatmaya çalışır. Bebekler, genellikle öğleden sonra ve akşama doğru daha fazla huzursuz […]

Kemik sağlığı, kemiklerin protein yapısı ve mineralizasyon bakımından yeterliliği yanısıra biyolojik yenilenme döngüsünün sürdürülmesi olarak adlandırılır. İskelet sistemi kortikal ve trabeküler kemiklerden oluşur. İki kemik tipinin de sağlığını muhafaza etmesi kemik dokusundaki süreçle alakalıdır. Kalsiyum kemiklerin sağlamlığından sorumludur ve ayrıca kalsiyum deposudur. D Vitamini Eksikliği ve Sonuçları:

Fizyolojik sarılık, sağlıklı yenidoğanlarda en sık görülen komplikasyondur. Fizyolojik sarılık, indirekt bilirubin konsantrasyonunun 12.9 mg/100 ml’nin üzerine çıkmadığı ve günde 5 mg/100 ml’den daha az bilirubin artışının olduğu normal bir durum olarak kabul edilir. Doğumdan sonraki ilk on gün içinde bilirubin düzeyi normale döner. Fizyolojik sarılık için, karaciğerin immatür olması, bağırsaklardaki bakteri azlığı ya da […]

  Tifo nedir. ? Genelde temizlik kurallarına uyulmadığı durumlarda hastalığa neden olan organizmanın, mide barsak kanalı ile vücuda girmesi ve kana karışmasıdır. 8-14 gün içinde hastalık kendini belli eder. Dışkı yolu ile bulaşan bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu özellikle tuvaletten sonra hijyen kurallarını uygulamaktır. Ayrıca kirli su ve iyi yıkanmamış besinlerle de bulaşabilir. Sineklerde […]

Pamukçuk ( ağız içinde mantar) Ağız içinde ve dil üzerinde beyazlık olarak tanınan bu duruma candida adlı bir mantar yol açar. Çok yayğın olduğunda sebep olduğu acı nedeniyle bebeğinizin emmek istememesine sebep olabilir. Doktorunuzun önerdiği tedavi ile tamamen geçer.

 Çocuklarda ve Bebeklerde kusma Kusma Küçük bebeklerde yemeklerden sonra yedikleri mamanın az bir kısmını geri çıkartabilirler. Bu durum normal kabul edilir. Daha büyük çocuklarda da ateşli hastalıklar sırasında birkaç kez kusma görülür. Kusmaya sebep olan hastalıklar, sindirim sisteminden kaynaklanacağı gibi; sinir sistemi, beyin, karaciğer bozuklukları, hatalı beslenme, zehirlenmeler ve metabolik hastalıklar da kusmaya sebep olur. […]

Bebeklerde ishal İshal nedir? Yeni doğan bebeklerde anne sütü ile beslenen sağlıklı çocuklarda günlük kaka yapma sayısı 1-8 arasında değişir. Hastalık bulgusu değildir. Daha büyük çocuklarda kusma çok fazla ise ve günde 4 defadan fazla dışkı yapıp, dışkısı’da her zamankine göre yumuşak ve sulu ise, sümüksü görünüyorsa ishalden şüphelenmek gerekir ve büyük ihtimalle ishal olduğunu […]

Kabızlık Anne sütü ile beslenen bebeklerde dışkılama sayısı günde 10 defa ya da 1 kez olabilir. Suni mama ile beslenen bebeklerde ise kaka sayısı günde 1-4 arasındadır. Daha büyük çocuklar günde 1-3 arası ya da iki günde bir kaka yapabilirler. Kakanın verilen bu sayılardan daha nadir ve katı olarak yapılması durumunda kabızlıktan bahsedilir. Kabızlık nedenleri: […]

Ani karın ağrısı Yenidoğan ve süt çocuklarının ani olarak şiddetli ağlaması, bacaklarını karnına doğru çekmesi karın ağrısını akla getirebilir. Bu durumda bebeğin bir doktor tararından muayene edilmesi gerekir. İlk 1 yaş içinde ani karın ağrısına sebep olabilecek hastalıklar içerisinde en sık görüleni ve en tehlikesiz olanı 3 ay koliği (gaz sancıları)’dır. Yenidoğanda ani olarak karında […]

Ağız ve Diş Sağlığı - Aile Planlaması - Anne & Çocuk Sağlığı - sağlık